Fler och bättre kontroller av VAB

Försäkringskassan har ökat antalet kontroller av tillfällig föräldrapenning, även kallat VAB. Utöver den faktiska ökningen förbättras även kvaliteten i kontrollerna. För att möta den nya ambitionen har tio personer nyanställts på kontoret i Skellefteå.

Syftet med de stärkta kontrollerna är flera. I våras presenterades Försäkringskassan en rapport där en fördjupad analys av utfallet av 2017 års slumpmässiga kontroller visade att nästan 15 procent av de utbetalade dagarna och pengarna betalas ut felaktigt. Det handlar inte alltid om avsiktliga fel utan kan till exempel röra sig om felaktig information som lämnats i en ansökan eller att man angivit fel datum.

Den vanligaste åtgärden som de förstärkta kontrollerna leder till är att ansökan kompletteras och blir rätt före utbetalning. Men i de fall när en kontroll leder till misstanke om bidragsbrott har Försäkringskassan en skyldighet att polisanmäla.

I takt med att fler kontroller genomförts har även antalet anmälningar ökat. Hittills i år har över 43 miljoner kronor krävts tillbaka från föräldrar som gjort fel, och antalet polisanmälningar har nästan fördubblats jämfört med föregående år. Totalt i år handlar det om 709 personer, nästan dubbelt så många som under motsvarande period 2017.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats