Förbättrad hantering av bidragsbrott

Den 18 oktober delredovisade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott. De konstaterar att för att förbättra hanteringen av bidragsbrott behöver samordningen förbättras mellan utbetalande myndigheter, men också mellan utbetalande och brottsutredande myndigheter.

Utredande myndigheter behöver utöka resurserna och permanenta kompetensen om olika ersättningssystem. Med anledning av ett ökat inflöde av anmälda brott och att bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas från och med den 1 januari 2020, finns också behov av att utöka de polisiära utredningsresurserna.

Myndigheterna har hittills bedrivit ett antal pilotprojekt för att förbättra samordningen och kunskapsutbytet, bland annat genom att handläggare vid utbetalande myndigheter bjudits in till temaveckor hos Polismyndigheten. Fram tills dess att uppdraget ska slutredovisas den 19 oktober 2020 avser myndigheterna att

  • förstärka Polismyndighetens utredningsresurs avseende bidragsbrott och bedrägerier riktade mot välfärdssystemen,
  • etablera ett nationellt myndighetsgemensamt kompetensnätverk med handläggare i syfte att förbättra samordningen och kunskapsutbytet mellan utbetalande myndigheter, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten,
  • öka samverkan mellan utredningsverksamheten och utbetalande myndigheter genom regelbunden och löpande närvaro vid utredningsverksamheten för handläggare från utbetalande myndigheter,
  • bedriva ytterligare pilotprojekt med fokus på kompetenshöjande åtgärder i samverkan med bland annat Försäkringskassan,
  • initiera förslag på operativa insatser inom välfärdsbrottsområdet samt fortsätta att se över behoven av en ökad samverkan mellan myndigheterna,
  • fokusera på att skapa förbättrad samverkan med arbetslöshetskassorna samt med kommunerna.

Läs rapporten:
Delredovisning av regeringsuppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om förbättrad hantering av bidragsbrott (pdf 869 kB, nytt fönster)