Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Försäkringskassan föreslår därför en ändring i lagtexten som ger myndigheten möjlighet att stoppa utbetalningar då assistans utförts av någon som saknar tillstånd eller inte anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Idag kan Försäkringskassan stoppa utbetalningar till en anordnare utan tillstånd och istället betala ersättningen direkt till den försäkrade. I vissa fall har detta utnyttjats av anordnare som ett sätt att komma runt regelverket genom att den som fått assistans utnyttjats som en mellanhand där pengarna har fortsatt direkt till anordnaren.

Förslagen i skrivelsen innebär därför att alla inblandade ska fullgjort tillstånds- eller anmälanskyldigheten för att ersättning ska kunna betalas ut – även när någon själv anställt sina assistenter men inte anmält det till IVO. Det är dock viktigt att detta inte drabbar den som är i behov av assistans.

Läs Försäkringskassans pressmeddelande