Forskare ifrågasätter metod för att mäta omfattning av felaktiga utbetalningar

En forskarrapport kritiserar Expert Elicitation som metod för att mäta omfattningen av felaktiga utbetalningar av assistansersättning.

Författarnas slutsats är att det saknas evidens för att metoden är lämplig för att bedöma felaktiga utbetalningar inom personlig assistans och andra välfärdssystem. En annan slutsats är att de statliga utredningar som använt sig av metoden avviker så kraftigt från de vetenskapliga rekommendationerna om hur metoden bör tillämpas att dess resultat, sedda ur ett vetenskapligt perspektiv, inte ger någon meningsfull kunskap om felaktiga utbetalningar inom personlig assistans.

Rapportens författare är statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Artikel: ”Lösa grunder för fuskanklagelser inom personlig assistans”

Rapport ”Det handlar om miljarder” En metodanalys av hur assistansfusket bedöms av svenska myndigheter