Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Därför avser myndigheten att vidta ett flertal åtgärder med anledning av rapportens resultat.

Det krävs fler och mer träffsäkra kontroller för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Det innebär att fler handläggare ska arbeta med kontrollfrågor. Försäkringskassan ska också fortsätta utveckla sina metoder för att kunna göra mer effektiva insatser för att motverka felaktiga utbetalningar.

Försäkringskassans utvecklingsarbete är inriktat på att säkerställa korrekta utbetalningar och att det ska bli lättare för föräldrar att göra rätt från början.

Lagstiftningen inom tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) kan behöva förändras för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Ett område som kan vara aktuellt är användande av arbetsgivardeklarationen på individnivå som införs den 1 juli 2018, och Försäkringskassan önskar då ta del av de månatliga uppgifterna som kommer in till Skatteverket. Då kan man säkerställa att ingen lyfter lön samtidigt som de ansöker om tillfällig föräldrapenning.

Läs mer och ladda ner rapporten på Försäkringskassans webbplats