Inför en möjlighet att granska kvaliteten i assistansen

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har av lagstiftaren närmast helt lämnats till brukaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

De senaste åren har det rapporterats om fusk och felaktigheter i den personliga assistansen. Och riksdagen har genomförts olika lagändringar för att komma tillrätta med missbruket.

När personlig assistans infördes 1994 stod brukare som direkt kan utöva självbestämmande över sitt personliga stöd i fokus. Därför reglerade lagstiftaren varken vilka som får vara assistansanordnare eller med vilken kvalitet personlig assistans ska utföras.

Personlig assistans är en stödförmån som betalas ut av Försäkringskassan. De flesta brukarna köper personlig assistans av assistansföretag för pengarna. Det handlar om cirka 26 miljarder kronor per år som betalas ut i assistansersättning till drygt 16 000 personer.

Mot bakgrund av förmånens uppbyggnad och syfte saknas i allt väsentligt möjligheter för Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska med vilken kvalitet personlig assistans utförs av assistansanordnarna. Kommunerna och Försäkringskassan är fortfarande i huvudsak bara finansiärer av personlig assistans.

ISF rekommenderar därför regeringen att överväga att införa lagstöd som tillåter att IVO granskar med vilken kvalitet personlig assistans ut­förs.

Läs pressmeddelandet och rapporten på ISF:s webbplats

Läs även Försäkringskassans pressmeddelande