Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Det finns ingen större skillnad mellan nyanställda och erfarna handläggares attityder till regler och klienter vid Försäkringskassan. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

I studien har ISF undersökt handläggarnas inställning till tre viktiga dimensioner av handläggarnas arbete. Dessa dimensioner kallas i denna studie för regelorientering, klientbemötande och klientanpassning.

Ett huvudresultat från studien är att man inte hittar några stora skillnader mellan de nyanställda och de mer erfarna handläggarna vare sig när det gäller deras regelorientering, deras orientering mot klientbemötande eller deras orientering mot klientanpassning, när hänsyn tas till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de olika grupperna. Man hittar inte heller några tydliga samband mellan anställningstid och handläggarnas orientering i de tre dimensionerna bland de erfarna handläggarna.

Syftet med projektet har varit att undersöka om handläggarnas attityder och agerande förändras när deras anställningstid ökar och de blir mer erfarna. Studier från andra områden har indikerat att så kan vara fallet. Därför är det angeläget att öka kunskapen om hur handläggares attityder till regler och klienter eventuellt förändras över tid.

Läs mer om undersökningen på ISF:s webbplats