IVO granskar oseriösa aktörer som överutnyttjar välfärdssystemen

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsrapport 2016 lyfter fram flera kända iakttagelser som visar att problem kvarstår på många områden, bland annat förekommer det verksamheter som överutnyttjar välfärdssystemen.

Under året har IVO haft ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer. Två huvudsakliga områden där IVO ser att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdsystemen är inom personlig assistans och tandvård. Det kan handla både om enstaka individer som överutnyttjar ersättningar men det kan även handla om mer organiserade nätverk. IVO arbetar aktivt med en systematisk samverkan med andra myndigheter och organisationer för att bidra till att kvaliteten säkras gentemot brukaren och för att förhindra fusk och överutnyttjande av välfärdssystemen.

I tillsynsrapporten presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016.

Läs mer och ladda ner tillsynsrapporten på IVO:s webbplats