Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga. Försäkringskassan utreder även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

– Majoriteten av privata tandvårdskliniker redovisar rätt. Men de som gör fel gör det ofta i större skala och avsiktligt, vilket riskerar leda till osund konkurrens på marknaden. Våra kontroller syftar till att skydda de företag som sköter sig, säger Mikael Taaler, enhetschef på Skatteverket.

Drygt 2 000 privatpraktiserande tandvårdskliniker i Sverige är anslutna till det statliga tandvårdsstödet. Skatteverket har begärt in uppgifter från Försäkringskassan om utbetalt stöd och gjort kontroller. Utredningarna har lett till beslut om höjd skatt på sammanlagt 25 miljoner kronor, inklusive skattetillägg.

– Hos de tandvårdskliniker som vi sett gör fel är beloppen relativt stora för små företag, i genomsnitt nästan en halv miljon kronor per aktör, säger Mikael Taaler.

De vanligaste felen i skatteredovisningen är oredovisade inkomster främst i form av patientavgifter, felaktiga avskrivningar av kundförluster samt otillåtna avdrag för privata kostnader i verksamheten. Även oredovisade löner och förmåner förekommer.

Utöver skattekontroller utreder Försäkringskassan även felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet.

– Samarbetet med Skatteverket och andra myndigheter är väldigt viktigt för att förhindra missbruk av tandvårdsstödet, säger Linda Jakobsson, områdeschef på Försäkringskassan.

Läs Skatteverkets pressmeddelande