Kritik mot Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket för lämpligt arbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar i en ny granskning allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka. De påtalade bristerna riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet samtidigt som arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste arbetssökande vara aktiva och om nödvändigt acceptera arbete utanför sitt yrke eller på en annan ort. Den som inte uppfyller kraven kan få en varning eller gå miste om arbetslöshetsersättning. Bestämmelserna om detta finns i lagen om arbetslöshetsförsäkringen och i IAF:s föreskrifter om lämpligt arbete, som Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna ska följa.

Kritiken omfattar flera områden, bland annat var bedömningarna av vilka arbeten en arbetssökande ska söka ofta inte välgrundade. Det var mycket ovanligt att Arbetsförmedlingen underrättade arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte sökte arbete utanför sitt geografiska eller yrkesmässiga område. Av de ärenden som studerades hade 84 procent inte utökat sitt geografiska område, trots det hade Arbetsförmedlingen inte i ett enda fall underrättat arbetslöshetskassan.

En arbetssökande kan ha godtagbara skäl att inte acceptera arbete utanför orten eller yrket. Familjesituationen kan vara ett sådant godtagbart hinder, men bara under en skälig övergångsperiod. IAF visar dock att Arbetsförmedlingen i de flesta fall varken följde upp om övergångsperioden hade löpt ut, eller om den arbetssökande hade gjort något för att lösa situationen.

De arbetslöshetskassor som ingick i granskningen tillämpade i huvudsak bestämmelserna om lämpligt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Arbetsförmedlingen har till den 26 april 2018 på sig att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit för att lösa problemen.

Läs mer och ladda ner rapporten på IAF:s webbplats