Lättare att stoppa fusk med tandvårdsstödet

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen. Det föreslås i en proposition som regeringen har lämnat till riksdagen. Propositionen följer den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i februari.

Propositionen innehåller ett antal åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet genom att förstärka Försäkringskassans sanktionsmöjligheter mot tandläkare och tandhygienister som inte fullgör sina skyldigheter. Existerande sanktionsverktyg ska bli mer träffsäkra och resurseffektiva.

I propositionen aviserar regeringen också en kommande utredning, som bland annat ges i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se

Lagrådsremiss: Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

Prop. 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning