LSS-utredningen överlämnad till regeringen

LSS-utredningen överlämnade den 10 januari sitt betänkande till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Utredningen har bland annat gjort iakttagelsen att fusk, bedrägerier, oegentligheter och felaktiga utbetalningar kan ha haft en betydelse för kostnadsutvecklingen men att det under senare år har minskat, bland annat till följd av det har införts tillståndskrav för att bedriva assistansverksamhet.

Utredaren Gunilla Malmborg har haft i uppdrag att se över assistansersättningen och delar av LSS. Syftet med uppdraget har varit att få till en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Läs mer på regeringens webbplats:

Pressmeddelande

SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen