Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen, som leds av Skatteverket, syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen.

– Vi fokuserar på att stoppa systematisk brottslighet och felaktiga utbetalningar kopplade till välfärdssystemen. Folkbokföringsbrott kan få allvarliga konsekvenser och möjliggöra andra brott, därför är folkbokföringen utgångspunkt i den här satsningen, säger Andreas Gårdlund, insatsledare på Skatteverket.

Insatsen har pågått aktivt sedan april och kan inledningsvis komma att omfatta några hundra personer i Stockholmsområdet. Urvalet utgår bland annat från att anmärkningsvärt många vuxna personer är folkbokförda på samma adress.

– Vi har sett flera exempel på hur människor och deras identiteter utnyttjas i kriminella syften. Insatsen fokuserar på risker för systematisk organiserad brottslighet, säger Andreas Gårdlund.

Myndigheter kan och ska dela information med varandra vid samverkan mot viss organiserad brottslighet, information som i andra fall kan vara sekretessbelagd även mellan myndigheter.

De gemensamma kontrollinsatserna koncentreras just nu till Stockholmsområdet men kommer att utvidgas till fler regioner i landet framöver.

Det är första gången Skatteverket leder en myndighetsgemensam insats med utgångspunkt i folkbokföringsbrott. Insatsen kompletterar andra kontroller inom folkbokföring som Skatteverket gör, till exempel av felaktiga bosättningsuppgifter, skenseparationer och identitetsrelaterad brottslighet.

Läs mer på Skatteverkets webbplats