Myndigheter ska stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera områden. Därför har regeringen beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för att motverka oseriösa aktörer i arbetslivet.

Arbetstagare som jobbar för oseriösa företag riskerar bland annat osäkra arbetsvillkor, lägre löner och allvarliga kränkningar av sina rättigheter. Företag som följer reglerna på arbetsmarknaden riskerar i sin tur att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Även samhället och statsfinanserna drabbas genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter.

För att komma till rätta med problematiken krävs god samverkan mellan de berörda myndigheterna. Problematiken är komplex och det kräver nya arbetssätt. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll. I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och analysera hur myndigheterna kan bidra i gemensamma kontroller utifrån respektive uppdrag, syfte och verktyg.
  • Utveckla kontaktytor, arbetssätt och rutiner för en väl fungerande myndighetsgemensam kontroll, på både nationell och regional nivå.
  • Ta fram ett stöd till myndigheterna gällande möjligheter till informationsutbyte, inom ramen för gällande sekretesslagstiftning.
  • Utveckla kriterier som är till hjälp för att bedöma när det är lämpligt att göra myndighetsgemensam kontroll, vilka myndigheter som i så fall bör delta och på vilket sätt.
  • Säkerställa att de utvecklade metoderna integreras i myndigheternas verksamhet så att myndighetssamverkan efter 2020 fungerar väl.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats