Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Försäkringskassan har undersökt hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. Syftet är att få mer kunskap om den egna administrationen och om vad som behöver förbättras.

Cirka 70 procent av handläggarna som arbetar med assistans deltog i enkäten. Resultaten är ett viktigt underlag för myndigheten och en del i utvecklingsarbetet av assistansersättningen.

Av rapporten framgår bland annat hur handläggarna ser på orsaken till varför det beviljas allt fler timmar. De upplever svårigheter att bedöma det verkliga behovet av assistans i kombination med att systemet saknar incitament att begränsa antalet beviljade timmar. Andra förklaringar som ges är att de privata anordnarna kan upplevas som pådrivande i handläggningen av assistansersättningen. De har även fått uppskatta hur mycket tid som de tror utförs i praktiken och deras uppskattning är att en del beviljad och utbetald assistans inte utförs.

Läs mer och ladda ner rapporten på Försäkringskassans webbplats