Överutnyttjande av tandvårdsstödet

Riksrevisionens granskning visar att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling bland tandläkare. Förbättrade kontroller och förstärkta sanktioner bör därför övervägas.

Ett fältexperiment med drygt 700 tandläkarmottagningar visar att det förekommer att tandläkare utför mer omfattande tandvård än vad det statliga tandvårdsstödet egentligen medger. Det leder till onödigt höga kostnader både för patienten och staten.

– Tandläkarna har ett informationsövertag gentemot såväl patient som Försäk­ringskassan om vilken behandling som är nödvändig. Försäkringskassan måste därför säkerställa väl fungerande kontroller för att motverka överutnyttjande, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

– Överbehandling är svårare att upptäcka än renodlat fusk och bedrägeri. Därför är det sannolikt också ett större problem. Resultaten i denna granskning stärker den uppfattningen, säger Pathric Hägglund, projektledare vid Riksrevisionen.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra arbetet med att kontrollera vårdgivarnas rätt till ersättning från tandvårdsstödet. För att kontrollarbetet ska vara verkningsfullt måste upptäckta felaktigheter få konsekvenser för vårdgivarna. Därför bör regeringen även överväga skärpningar av möjligheten att sanktionera vårdgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt.

Läs mer och ladda ner Riksrevisionens rapport på myndighetens webbplats

Läs även Privattandläkarnas replik:
”Missvisande slutsatser i Riksrevisionens rapport”