Betydande skillnader i a-kassornas sanktioner

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar att det finns betydande skillnader i hur ofta de olika a-kassorna utdelar sanktioner när arbetslösa inte söker jobb eller bryter mot reglerna på andra sätt. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att säkerställa att a-kassorna får bättre vägledning i hur de ska hantera regelverket.

Läs hela artikeln: Betydande skillnader i a-kassornas sanktioner

ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Läs hela artikeln: ISF: Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

I maj 2017 lämnade utredningen om organiserad brottslighet mot välfärden ett trettiotal förslag på åtgärder för att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen (SOU 2017:37). Vad hände sen?

Läs hela artikeln: Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Ann-Marie Begler blir särskild utredare.

Läs hela artikeln: Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Uppdrag till myndigheter om förbättrad hantering av bidragsbrott

Regeringen ger Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring.

Läs hela artikeln: Uppdrag till myndigheter om förbättrad hantering av bidragsbrott

Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väcker åtal mot 20-tal personer som misstänks för delaktighet i en omfattande assistanshärva mot välfärdssystemet.

Läs hela artikeln: Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Regeringen presenterar satsningar mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet. Det är en av flera åtgärder regeringen föreslår för att få bukt med välfärdsbrottsligheten.

Läs hela artikeln: Regeringen presenterar satsningar mot välfärdsbrottslighet

Fortsatta åtgärder mot skattefusk och välfärdsbrott

Regeringen har genomfört ett flertal åtgärder för att bidrag och ersättningar ska nå de grupper som de är avsedda för och inte till oseriösa eller kriminella aktörer, och avser att genomföra ytterligare reformer. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades den 16 april.

Läs hela artikeln: Fortsatta åtgärder mot skattefusk och välfärdsbrott

Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar därför att det finns ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas.

Läs hela artikeln: Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Läs hela artikeln: Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn