Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

2017 års ID-kortsutredning har idag överlämnat sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen föreslår att ett nytt säkert statligt id-kort med e-legitimation införs och förslagen syftar till att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Både Brottsförebyggande rådet och Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden har pekat på behovet av att begränsa antalet identitetshandlingar och utfärdare.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår nytt statligt id-kort för att motverka bedrägerier

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Regeringen har beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att utreda fall av misstänkt penningtvätt eller id-relaterade brott, dvs. där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Läs hela artikeln: Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets större kontrollinsatser 2019 presenterades vid ett pressmöte den 12 februari. På Skatteverkets webbplats kan du se filmklipp om de ämnen som behandlades.

Läs hela artikeln: Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

ISF undersöker kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har startat ett projekt för att belysa hur nivån på Försäkringskassans kontroller påverkar normer inom socialförsäkringen.

Läs hela artikeln: ISF undersöker kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Arbetsgivardeklaration på individnivå nu verklighet

Nu har arbetsgivardeklaration på individnivå införts för landets alla arbetsgivare. De nya reglerna innebär att utbetalningar och skatteavdrag ska redovisas för varje betalningsmottagare varje månad. Därmed blir det lättare att upptäcka eventuella fel direkt.

Läs hela artikeln: Arbetsgivardeklaration på individnivå nu verklighet

Utredning föreslår regelöversyn för bättre kontroller vid arbetslöshet

Arbetsmarknadsutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen idag. Bland annat föreslås en regelöversyn av arbetslöshetsersättningar med syftet att uppnå en effektiv och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges kontrollansvaret.

Läs hela artikeln: Utredning föreslår regelöversyn för bättre kontroller vid arbetslöshet

LSS-utredningen överlämnad till regeringen

LSS-utredningen överlämnade den 10 januari sitt betänkande till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Läs hela artikeln: LSS-utredningen överlämnad till regeringen

Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Det finns ingen större skillnad mellan nyanställda och erfarna handläggares attityder till regler och klienter vid Försäkringskassan. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Läs hela artikeln: Ingen större skillnad mellan nya och erfarna handläggares attityder

Enklare att vabba efter årsskiftet – men fler kontroller

Den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn (vab), vilket gör det enklare att vabba. Samtidigt stärker Försäkringskassan upp kontrollerna. I första hand görs kontroller innan pengar betalas ut, vilket gör att fler ansökningar blir rätt från början.

Läs hela artikeln: Enklare att vabba efter årsskiftet – men fler kontroller

Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Riksrevisionen granskar nu Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att informera om bostadsförmåner till funktionshindrade och pensionärer.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner