Rapporter från IAF visar att många missköter sitt arbetssökande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för 2016.

Under 2016 fick nästan 67 000 personer med arbetslöshetsersättning en sanktion för att de inte hade skött sitt arbetssökande. De flesta sanktionerna, 81 procent, gällde personer som inte hade skickat in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid. Däremot var det ovanligt att personer fick en sanktion för att de inte sökte lämpligt arbete tillräckligt aktivt. IAF anser att det kan tyda på att många arbetsförmedlingsenheter inte prioriterar arbetet med att kontrollera sökaktiviteten.

Mellan september 2013 och december 2016 var det 35 procent av ersättningstagarna som nådde det första trappsteget och fick en varning. En majoritet av dessa, 69 procent, fick sedan inga fler sanktioner. Under samma period var det 11 procent av ersättningstagarna som misskötte sitt arbetssökande flera gånger och blev avstängda från ersättning minst en dag, medan mindre än 1 procent nådde det femte och sista trappsteget och blev av med resterande del av ersättningsperioden.

Under samma år fick 229 000 personer som deltog i program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning en sanktion. Majoriteten av dessa, 87 procent, berodde på att programdeltagaren inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

Sanktionssystemet inom aktivitetsstödet infördes i mars 2015 och är konstruerat som en trappa av åtgärder. Sedan 2015 har 42 procent av programdeltagarna fått en varning enligt det första steget. Hälften av dem som blev varnade misskötte sig sedan igen. Drygt 20 000 personer, 4 procent, har gått igenom åtgärdstrappans alla steg och fått den högsta sanktionen, avstängning från ersättning i 45 dagar.

IAF har även publicerat en rapport med en jämförelse av några av resultaten i de två huvudrapporterna.

Läs mer och ladda ner rapporterna på IAF:s webbplats