Regeringen föreslår att folkbokföringsbrottet återinförs

För att stärka folkbokföringen och på så sätt förhindra brottslighet föreslår regeringen att folkbokföringsbrottet återinförs. Det är ett av förslagen i en remiss som regeringen lämnar till Lagrådet idag. Åtgärderna syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen och bland annat minska risken för välfärdsbrottslighet.

– Folkbokföringen utgör en viktig del i arbetet med att motverka olagligt användande av falska identiteter. Korrekta personuppgifter bidrar till korrekta beslut. Åtgärder behöver vidtas för att täppa till luckor som gör det möjligt att utnyttja våra välfärdssystem, säger finansminister Magdalena Andersson.

Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Regeringen föreslår att Skatteverket ska få möjlighet att kunna avregistrera uppgifter om falska identiteter från folkbokföringen samt kunna göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning om det är nödvändigt för bedömning av frågan om folkbokföring. I lagrådsremissen föreslås även att folkbokföringsbrott införs på nytt.

– Oriktiga uppgifter i folkbokföringen kan inte bara användas för att möjliggöra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utan också för bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Regeringen anser därför att det är viktigt att vidta åtgärder för att höja kvaliteten ytterligare i folkbokföringen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Läs mer på regeringens webbplats:

Pressmeddelande
Lagrådsremiss