Regeringen föreslår minskat krångel för pensionärer

Regeringen föreslår förenklade regler för pensionärer gällande beräkning av inkomster för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Lagförslaget innebär att den enskilda pensionären inte själv ska behöva sköta kontrolluppgifterna gällande inkomst, utan detta ska ske automatiskt genom Skatteverkets beslut om slutgiltig skatt.

Storleken av bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstödet beräknas inte enbart av inkomst av pension utan också genom andra inkomster och tillgångar, till exempel inkomst av kapital. I dagsläget rapporterar varje enskild pensionär in förändringar i denna inkomst vilket resulterar i många frågor, osäkerhet och ofullständiga uppgifter.

Förslaget skulle innebära större uppgiftssäkerhet och större andel korrekt utbetalade bostadstillägg. Det blir också enklare för den som är pensionär att förstå och stämma av uppgiften om kapitalinkomster som läggs till grund för bostadstillägget än tidigare.

Förslaget beräknas träda i kraft 1 januari 2018. Förslagen är en del av regeringens proposition Vissa socialförsäkringsfrågor.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplats