Riksrevisionen granskar mörkertal i socialförsäkringsförmåner

För att socialförsäkringar ska vara träffsäkra behöver de nå de personer och hushåll som är berättigade till dem. Riksrevisionen granskar nu Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att informera om bostadsförmåner till funktionshindrade och pensionärer.

Det är väl känt att många personer som är berättigade till olika typer av socialförsäkringsstöd inte ansöker om dem. Detta brukar beskrivas som att det finns ”mörkertal” i försäkringen. Orsakerna till mörkertal kan vara flera, till exempel att människor inte känner till att stödet finns, eller att ansökningsförfarandet är för krångligt. Ett viktigt steg i granskningen är att undersöka hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar för att mörkertalen är så låga som möjligt.

Läs mer om granskningen på Riksrevisionens webbplats