CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal

CSN efterlyser internationella avtal för att förbättra återbetalningen av studielån. CSN vill även att det skapas en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer. I den bör det finnas kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

CSN redovisar ett regeringsuppdrag med åtgärder för att stärka återbetalningen av studielån. Främst gäller det åtgärder gentemot låntagare bosatta i utlandet. CSN har de senaste åren drivit flera lyckade rättsprocesser i utlandet. Det har skapat tydlighet och ger ett signalvärde om vikten av att betala tillbaka studielån.

– För att öka tempot i det arbetet behöver vi fler internationella överenskommelser. Inom skatteområdet har det varit lyckat, och vi tror att det går att åstadkomma även när det gäller studielånen, säger Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN.

CSN föreslår även att hanteringen av person- och kontaktuppgifter för personer bosatta i utlandet förbättras. Uppgifterna bör läggas som en tydlig arbetsuppgift hos en myndighet.
– Fungerande kontaktuppgifter är avgörande för att vi ska ha möjlighet att debitera och eventuellt kräva låntagare på uteblivna belopp, säger Christina Forsberg.

Läs artikeln på CSN:s webbplats