Se filmklipp från pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets större kontrollinsatser 2019 presenterades vid ett pressmöte den 12 februari. På Skatteverkets webbplats kan du se filmklipp om de ämnen som behandlades.

Generaldirektör Katrin Westling Palm inledde med att berätta om Skatteverkets uppdrag och om hur god service och kontroll hänger ihop. Hon redovisade också undersökningar om synen på svartarbete i samhället.

Skatteverkets experter berättade om arbetet mot osund konkurrens i näringslivet, med särskilt fokus på byggbranschen. De berättade om myndighetens åtgärder mot fusk med identiteter, samt om kontrollen av punktskatter. Skatteverket fortsätter granska flera delar av den digitala ekonomin.

Skatteverkets kontrollseminarium 2019: Filmer från seminariet