Seminarium om sekretessregler som hindrar samverkan

Varje år förlorar staten miljarder kronor i skattemedel till följd av affärer som görs av oseriösa företag. Den 7 november 2019 bjuder Stora branschgruppen in till ett seminarium för att diskutera de sekretessregler som hindrar en effektiv samverkan mellan myndigheter i arbetet mot arbetsmarknadskriminalitet.

Sekretessreglerna är ett hinder som motverkar samverkan mellan myndigheter för att förhindra bedrägerier för miljarder mot både staten och samhället. På seminariet får du en beskrivning av nuläget, vad nuvarande sekretess innebär i praktiken och förslag på lösningar.

Seminariet äger rum i Skatteverkets lokaler i Solna.

Du kan anmäla dig direkt till seminariet via Skatteverkets webbplats.
Sista anmälningsdag 3 november.