Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa brott

Regeringen har beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att utreda fall av misstänkt penningtvätt eller id-relaterade brott, dvs. där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Falska eller manipulerade handlingar är i många fall starten på en lång kedja av ekonomisk brottslighet, som ofta bedrivs av kriminella nätverk. Med hjälp av falska identiteter kan personer exempelvis uppbära oberättigade bidrag eller bedriva näringsverksamhet under en falsk identitet. Detta kan vara ett led i eller leda fram till bland annat bidragsbrott, bedrägeri, skattebrott eller bokföringsbrott. Falska eller förvanskade hyresavtal kan också uppvisas i kontakten med Skatteverket i syfte att få en felaktig folkbokföringsadress registrerad.

Det förekommer att fysiska personer använder falska eller förvanskade urkunder i samband med att en myndighet för hanteringen av ett ärende behöver rekvirera ett samordningsnummer för personen från Skatteverket. Det kan bland annat innebära att oriktiga kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket, som till exempel läggs till grund för sjuk- och pensionsgrundande inkomst och för att komma i åtnjutande av olika sociala förmåner.

Andra exempel är handlingar om nybildade föreningar som kan upprättas för skens skull och användas för att förmå Skatteverket att felaktigt registrera föreningarna som arbetsgivare. Företrädare för en juridisk person kan också använda falska eller oriktiga anställningsavtal och lönespecifikationer i syfte att få utbetalningar från det allmänna, t.ex. lönegaranti eller anställningsstöd.

Läs pressmeddelandet och ladda ner propositionen på regeringens webbplats