Utredare ser över assistansmarknadens utveckling

Utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare av personlig assistans har vuxit fram. Det har Socialdepartementet beslutat.

– Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder mot fusk och brottslighet inom välfärdssystemen och assistansersättningen. Men vi måste få en bättre förståelse för hur privatiseringar, vinstnivåer och marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Stig Svensson ska

  • analysera sambandet mellan vinstutvecklingen, timutveckling i assistansersättningen och utvecklingen av assistansmarknaden
  • analysera diskrepansen mellan uppskattad brottslighet respektive misstänkta brott som identifieras av Försäkringskassan och brott som leder till lagföring
  • föra dialog med relevanta aktörer
  • vid behov lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget ska redovisas den 15 januari 2018.

Läs mer om uppdraget på Socialdepartementets webbplats.