Ytterligare åtgärder i höstbudgeten mot välfärdsbrott m.m.

Regeringen vill bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Därför presenterar regeringen ytterligare åtgärder i höstbudgeten för att säkerställa ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet.

Regeringen avser att öka anslagen till fyra myndigheter och lämna ett lagförslag i budgetpropositionen för 2020 för att växla upp arbetet för ordning och reda. Lagförslaget gäller krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten. Därutöver görs en bedömning att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp bör införas vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige.

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten föreslås få tillskott i budgeten för att motverka välfärdsbrott. Arbetsmiljöverket får tillskott för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Regeringen tillsätter också en utredning för att minska fel i folkbokföringen. Utredningen ska fokusera på åtgärder för att minska förekomsten av oriktiga uppgifter i folkbokföringen för att på så sätt stärka systemets funktion. Utredningen ska även lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att öka numrens användbarhet.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats