DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver på DN Debatt att runt 300 miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005. Trots de stora summorna finns idag inte något långsiktig arbete för att motverka detta och inte någon samlad uppföljning. Han föreslår samtidigt åtgärder för att minska läckaget.

Läs hela artikeln: DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Våra studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år (med ett osäkerhetsintervall mellan 11 och 27 miljarder), vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Idag överlämnas vårt betänkande till finansminister Magdalena Andersson, i det presenterar vi förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Delegationens betänkande överlämnas 12 december

På torsdag den 12 december kl. 10.30 överlämnas delegationens betänkande till finansminister Magdalena Andersson.

Läs hela artikeln: Delegationens betänkande överlämnas 12 december

Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och har ett intensivt arbete framför oss. Det är fullt fokus på arbetet med betänkandet och under våra senaste delegationssammanträden har vi diskuterat vilka förslag som är viktiga att gå vidare med.

Läs hela artikeln: Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Det visar våra studier, som presenteras i vår andra omfattningsrapport idag. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. Att utbetalningar är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och kartlägga dess orsaker. Bara med denna kunskap kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

Läs hela artikeln: Många miljarder betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år

Remissvar om etableringsjobb

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg har svarat på remissen till promemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13). Han välkomnar de förslag som syftar till att öka kontrollmöjligheterna och minska risken för felaktiga utbetalningar. Samtidigt kan risken för fel öka då ansvaret för en ersättning delas av flera myndigheter.

Läs hela artikeln: Remissvar om etableringsjobb

Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Det finns en stor potential i digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, som inte tas tillvara. Digitaliseringens nuvarande effekter på utbetalningar kan till och med vara negativa. I myndigheternas digitaliseringsarbete är perspektivet korrekta utbetalningar lågt prioriterat. Exempelvis saknar ofta digitala tjänster funktioner för att säkerställa att uppgifter är korrekta. Inte heller i regeringens styrning på området lyfts perspektivet korrekta utbetalningar. Det visar vår nya rapport om digitalisering och AI, där vi lämnar ett antal rekommendationer för att bättre ta tillvara digitaliseringens potential för korrekta utbetalningar.

Läs hela artikeln: Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Den 10 september var kansliet inbjuden för att presentera resultaten från rapporten Läckaget i välfärdssystemen, del 1 (rapport 4) på ett expertgruppsmöte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, som leds av Ann-Marie Begler.

Läs hela artikeln: Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Konsekvensberäkningar viktigt när förslag presenteras i betänkandet

Delegationens uppdrag går nu mot sitt slut. Senast den 1 december ska slutbetänkandet överlämnas till Finansdepartementet. Kansliet arbetar därför för fullt med att färdigställa betänkandet och konkretisera förslag. En viktig del i detta arbete är att göra konsekvensanalyser av förslagen.

Läs hela artikeln: Konsekvensberäkningar viktigt när förslag presenteras i betänkandet

Arbetet med betänkandet i fokus på senaste delegationsmötet

Nu går vi in i slutfasen av uppdraget och under vårt delegationssammanträde den 28 augusti var huvudfokus på dispositionen och förslagen i betänkandet. Vi pratade också om kommande rapporter om digitalisering och AI samt omfattning av felaktiga utbetalningar (del 2).

Läs hela artikeln: Arbetet med betänkandet i fokus på senaste delegationsmötet