Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Delegationens kansli bjöds in till Summit and Friends seminarium i Solna den 27 mars på temat ”Färre felaktiga utbetalningar i staten”. Sara Almer och Joacim Danielsson var där för att presentera delegationens arbete och berättade hur tankarna går för att hitta mer effektiva lösningar för att motverka felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Den 26 mars samlades delegationen till möte i Norra Latin i Stockholm. Mötet fokuserade i huvudsak på arbetet med omfattningsstudierna och vi bjöds på fler genomgångar av empiriska omfattningsstudier som genomförts ute på myndigheterna.

Läs hela artikeln: Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Den 20 mars bjöds delegationens kansli in för att prata på en konferens för statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser som anordnas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Sara Almer och Bessam Saleh berättade om delegationens uppdrag och arbete med fokus på de studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som har genomförts på uppdrag av delegationen.

Läs hela artikeln: Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har idag presenterat resultat från sin omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt studiens lägsta scenario har mellan 261 och 553 miljoner kronor betalats ut felaktigt och orsakas främst av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Studien har gjorts inom ramen för de omfattningsstudier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför och kommer att inarbetas i delegationens delrapport om omfattningsstudier av enskilda ersättningssystem, som planeras till våren.

Läs hela artikeln: Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

En ny medarbetare har börjat i kansliet för att analysera data inom ramen för studier av SGI och folkbokföring. Han heter Niklas Ottosson och kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF är en av de deltagande myndigheterna i arbetet med omfattningsstudierna.

Läs hela artikeln: Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar? Det är två av huvudfrågorna som delegationens projekt om digitalisering och AI ska besvara. Nu drar vi igång först intervjuer och senare workshops med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna.

Läs hela artikeln: Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

På gång i delegationen under 2019

Nu är vi inne på sista året av vårt uppdrag och vi har ett intensivt och spännande arbete framför oss, då resultaten från en rad undersökningar och studier kommer att avrapporteras.

Läs hela artikeln: På gång i delegationen under 2019

Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Är det självklart att få bidrag när man studerar? Vilket ansvar har jag som elev när jag tar emot bidrag? Det är frågor som lyfts i ett nytt utbildningsmaterial som Delegationen för korrekta utbetalningar har tagit fram i samarbete med CSN och lärare. Materialet Allas våra pengar ska kunna användas av mentorer och lärare i samhällskunskap på gymnasiet.

Läs hela artikeln: Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Inom ramen för delegationens uppdrag håller ett antal myndigheter på att slutföra omfattningsstudier av nio välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. I början av nästa år kommer resultaten av de empiriska studierna att sammanställas och analyseras. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna genomförs också expertbedömningar.

Läs hela artikeln: Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Den 29 november var Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet inbjudna till Arbetsförmedlingens huvudkontor (Enheten Tjänster och program) för att presentera delegationens uppdrag och arbete.

Läs hela artikeln: Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen