Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Igår hade delegationens kansli det första mötet med utredaren Ann-Marie Begler och sekreterarna Magnus Arnek och Juha Alskog i Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Mycket på gång i delegationen

Är du nyfiken på vad som händer i delegationen och kansliet? Vi är drygt halvvägs i uppdraget och mycket är på gång.

Läs hela artikeln: Mycket på gång i delegationen

Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

I maj 2017 lämnade utredningen om organiserad brottslighet mot välfärden ett trettiotal förslag på åtgärder för att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen (SOU 2017:37). Vad hände sen?

Läs hela artikeln: Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Den 2 juli arrangerade delegationen tre seminarier i Almedalen, som syftade till att bidra till den offentliga debatten om överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Nu kan du se dessa i efterhand. Paneldebatterna modererades av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein.

Läs hela artikeln: Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har utretts och analyserats i olika sammanhang, men någon systemövergripande jämförelse för att bedöma i vilka ersättningssystem riskerna är störst har inte gjorts. Därför har en arbetsgrupp inom delegationen tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

Läs hela artikeln: Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Välkommen till våra seminarier i Almedalen den 2 juli 2018! Vi ordnar tre seminarier, som modereras av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein. Vi ser fram emot intressanta paneldiskussioner med inspirerande paneldeltagare. Seminarierna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs hela artikeln: Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Ann-Marie Begler blir särskild utredare.

Läs hela artikeln: Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Uppdrag till myndigheter om förbättrad hantering av bidragsbrott

Regeringen ger Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring.

Läs hela artikeln: Uppdrag till myndigheter om förbättrad hantering av bidragsbrott

Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Joacim Danielsson, som leder arbetet, hade bjudit in två föredragshållare som inspirerade. De var Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar och Ewa Carlsson, kanslichef i eSamverkansprogrammet, eSam.

Läs hela artikeln: Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väcker åtal mot 20-tal personer som misstänks för delaktighet i en omfattande assistanshärva mot välfärdssystemet.

Läs hela artikeln: Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva