Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Är det självklart att få bidrag när man studerar? Vilket ansvar har jag som elev när jag tar emot bidrag? Det är frågor som lyfts i ett nytt utbildningsmaterial som Delegationen för korrekta utbetalningar har tagit fram i samarbete med CSN och lärare. Materialet Allas våra pengar ska kunna användas av mentorer och lärare i samhällskunskap på gymnasiet.

Syftet med utbildningsmaterialet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det är en del i ett större arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Eftersom materialet riktar sig till gymnasiestuderande så blev studiebidraget en naturlig utgångspunkt.

– Studiebidraget är för många den första egna kontakten med ett välfärdssystem och också den första egna kontakten med en myndighet. Genom att utgå från ett ersättningssystem som berör eleverna hoppas vi kunna öka förståelsen för vikten av att utbetalningar från välfärdssystemen är korrekta, men också för individens ansvar, säger delegationens kanslichef Sara Almer.

Materialet, som har skrivits och testats av lärare, innehåller två delar:

  1. Faktamaterial som bland annat beskriver välfärdssamhällets framväxt och olika typer av förmåner.
  2. Mentors-/lärarmaterial om studiebidraget som bland annat innehåller frågor och svar, reflektionsfrågor samt diskussionsunderlag i form av fyra olika case.

Två gymnasielärare har tillsammans med delegationen och CSN tagit fram innehållet och skrivit texterna. Materialet har sedan testats på fyra gymnasieskolor. De lärare som testat materialet upplevde att det var relevant för både kursinnehållet och mentorsuppdraget. Flera lärare upplevde att materialet engagerar eleverna, just eftersom det handlar om ett bidrag som angår dem.

Fyra gymnasieeleverLadda ner materialet Allas våra pengar (pdf 2 MB, nytt fönster)

Materialet förvaltas av CSN och publiceras även på deras webbplats