Arbete med betänkandet i fokus under höstens delegationsmöten

Vi är inne i slutfasen av uppdraget och har ett intensivt arbete framför oss. Det är fullt fokus på arbetet med betänkandet och under våra senaste delegationssammanträden har vi diskuterat vilka förslag som är viktiga att gå vidare med.

De förarbeten och kartläggningar som ligger till grund för slutsatserna i våra rapporter kommer vi att basera våra förslag på i betänkandet. Vi fortsätter detta förankringsarbete under kommande möten och den återstående tid vi har kvar fram till överlämningen av betänkandet till regeringen i början av december.

Du följer väl vårt arbete? Vi har nyligen skickat ut vårt senaste nyhetsbrev.

Du kan också på vår webb följa vad som händer runt omkring oss:
Aktuellt från andra aktörer