Arbetet med betänkandet i fokus på senaste delegationsmötet

Nu går vi in i slutfasen av uppdraget och under vårt delegationssammanträde den 28 augusti var huvudfokus på dispositionen och förslagen i betänkandet. Vi pratade också om kommande rapporter om digitalisering och AI samt omfattning av felaktiga utbetalningar (del 2).

Mot bakgrund av slutsatserna från tidigare genomförda kartläggningar diskuterade delegationen betänkandets disposition och vilka förslag som kan vara viktiga att gå vidare med.

Dessutom presenterades och diskuterades utkastet till en rapport om digitalisering och AI med avseende på korrekta utbetalningar, som kommer att publiceras i höst. Vi fick även en kort lägesuppdatering om nästa omfattningsrapport, som är den andra delen av ”Läckaget i välfärdssystemen”. Rapporten publiceras senare under hösten och kommer att presentera en samlad bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar.