Att vara ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar

Landshövdingen Sven-Erik Österberg är ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar. Här kan du läsa om hans syn på sin roll och på delegationens uppdrag.

Sven-Erik Österberg
Sven-Erik Österberg
Foto: Photo by Maria

Vad är din roll som ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar?

Det är ett väldigt spännande uppdrag att vara ordförande i delegationen, som jag ser fram emot att leda under de kommande åren. Min roll i delegationen är, förutom att leda den, att bidra till ett bra samarbetsklimat och ta tillvara på den kompetens som finns hos de myndigheter och organisationer som ingår i delegationen och att understödja deras engagemang. Vi ska tillsammans driva på arbetet med att säkerställa att utbetalningar av ersättningar och bidrag blir korrekta och att överutnyttjande motverkas.

Vilka är dina ambitioner med uppdraget?

Delegationen har kommit en bit in i arbetet och vi har fått ihop fungerande arbetsgrupper inom två viktiga områden; kartläggning av omfattning av felaktiga utbetalningar samt attitydarbete. Ett annat område vi ska titta på är hur samverkan mellan myndigheterna fungerar. Väl fungerande samverkansformer är viktigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det görs idag mycket på det området och ett första steg är att synliggöra det. En annan viktig del av uppdraget är att redan nu fundera på hur arbetet ska föras vidare efter att delegationen avslutar sitt uppdrag och hur ett förslag till regeringen ska se ut.

Uppdraget för delegationen är att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Hur ska du åstadkomma det?

Det kan jag inte åstadkomma på egen hand, utan det här arbetet måste göras tillsammans med de engagerade ledamöter och experter som ingår i delegationen. Hos dem finns det enormt mycket expertkunskap och kompetens på det här området. Det finns en vilja till förändring för att förbättra förutsättningarna att säkerställa att utbetalningar från välfärdssystemen blir korrekta och tillsammans utreder vi hur detta ska ske. Jag kan till exempel redan nu se att det finns vissa samverkanshinder som vi kan behöva titta närmare på. Det är dock viktigt att noga bevaka andra utredningars förslag på området för att se var vi kan ta vid och för att undvika dubbelarbete. När vi så småningom tar fram våra förslag till regeringen måste de vara väl underbyggda.

Vem är du, kan du säga några ord om din bakgrund?

Ända sedan högstadiet har jag varit intresserad av samhällsfrågor. Detta intresse förstärktes under gymnasietiden då vi i den klass jag gick hade en mycket engagerad och kunnig samhällslärare. Intresset medförde att jag engagerade mig både politiskt och fackligt redan i unga år. Samtidigt under ett antal år som jag jobbade heltid med fackliga frågor var jag fritidspolitiker. Från 1991 blev det politik på heltid, inledningsvis som kommunalråd, men från 1994 som riksdagsledamot. Under min riksdagstid jobbade jag framförallt med ekonomiska frågor och arbetsmarknadsfrågor. Jag hade förmånen att få vara ordförande i både Finansutskottet som Arbetsmarknadsutskottet under ett antal år. Ledde några statliga utredningar som ordförande under denna tid också. Var statsråd med ansvar för finansmarknaden under 2004–2006, därefter ytterligare sex år i riksdagen innan jag från 2012 blev landshövding i Norrbotten. Ett fantastiskt län att få verka i.