Delegationen undersöker allmänhetens attityder

Kan attityder påverka omfattningen av felaktiga utbetalningar? Tidigare genomförda attitydundersökningar har visat att det bland vissa grupper fanns en tillåtande attityd till fusk med bidrag. Överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen riskerar förtroendet för systemen och de aktörer som administrerar dem.

Delegationen tar därför fram en aktuell lägesbeskrivning över allmänhetens inställning till välfärdssystemens utbetalningar och har gett Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en ny attitydundersökning.

– Syftet med undersökningen är att bidra till att förändra beteenden som undergräver förtroendet för välfärdssystemen, och att skattebetalarnas pengar går till det de är avsedda för, säger Ingela Bäckström, som är ansvarig för attitydundersökningen.

Uppdraget kommer att avrapporteras våren 2019.

Läs mer om attitydundersökningar