Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Den 21 september medverkade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg och kanslichef Sara Almer på Nordiskt Generaldirektörsmöte i Malmö för att berätta om delegationens arbete.

Konferensen anordnas inom ramen för ett nordiskt samarbete för generaldirektörer på socialförsäkringsområdet. Som värd för årets möte stod Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De inbjudna myndighetscheferna och andra representanter från de nordiska länderna diskuterar gemensamma frågor och på årets möte stod bland annat gränshinder och en presentation från Delegationen för korrekta utbetalningar.

Sven-Erik Österberg och Sara Almer berättade om delegationens uppdrag och arbete. Efter presentationen följde en intressant diskussion om vikten av att motverka fusk och fel i välfärdssystemen med exempel på hur man arbetar i olika länder och på olika myndigheter. Delegationens medverkan på mötet var mycket uppskattad.