Delegationens betänkande överlämnas 12 december

Den 12 december kl. 10.30 överlämnas delegationens betänkande till Finansdepartementet.

Samtidigt med överlämnandet kommer en gemensam pressträff att äga rum.

Därmed avslutas delegationens uppdrag.

Läs mer om uppdraget