Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Den 20 mars bjöds delegationens kansli in för att prata på en konferens för statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser som anordnas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Sara Almer och Bessam Saleh berättade om delegationens uppdrag och arbete med fokus på de studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som har genomförts på uppdrag av delegationen.

Därefter presenterade IAF resultaten från sin studie av omfattningen av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen som genomförts inom ramen för delegationens uppdrag.

Bakgrund
IAF håller konferenser några gånger om året med statens representanter i a-kassornas styrelser, där aktuella frågor av intresse för de statliga representanterna tas upp och som håller dem uppdaterade om vad som händer på försäkringens område. Generaldirektör Peter Ekborg leder konferenserna.