DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver på DN Debatt att runt 300 miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005. Trots de stora summorna finns idag inte något långsiktig arbete för att motverka detta och inte någon samlad uppföljning. Han föreslår samtidigt åtgärder för att minska läckaget.

– Trots de betydande statsfinansiella konsekvenserna finns det i dag inte någon långsiktig inriktning för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar. Inte någonstans sker en samlad uppföljning av vad som görs och vilka effekter det har. Träffsäkrare system och minskat läckage är dessutom viktigt för att upprätthålla förtroende för välfärdssystemen och för välfärdssamhället i stort. Vi lämnar nu till regeringen förslag på en rad angelägna åtgärder för att minska läckaget, skriver Sven-Erik Österberg.

Läs debattartikeln:
DN Debatt: ”Så kan miljardläckaget från välfärden minskas”

Läs även vår presentation av betänkandet:
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)