Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Den 26 mars samlades delegationen till möte i Norra Latin i Stockholm. Mötet fokuserade i huvudsak på arbetet med omfattningsstudierna och vi bjöds på fler genomgångar av empiriska omfattningsstudier som genomförts ute på myndigheterna.

Tidigare har Pensionsmyndigheten, CSN och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) presenterat resultaten av sina omfattningsstudier. Den här gången var det representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan som bjöds in för att presentera preliminära resultat av sina omfattningsstudier. Resultaten från studierna håller på att bearbetas i delegationens första delrapport om fel i enskilda system, som beräknas bli klar i vår.

Kansliets utredningssekreterare Bessam Saleh och Joacim Danielsson gav också en ny lägesuppdatering av arbetet med delegationens omfattningsstudier.

Presentation om styrningen av och i Försäkringskassan

Vi har även bjudit in Inger Sohlberg från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som tillsammans med Mimmi Diamant (från kansliet) bjöd på en intressant föredragning av sin granskning om styrningen av och i Försäkringskassan. Granskningen utgick från en analys av hur förändringen av regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – påverkar handläggningen av sjukpenning. Rapporten publicerades i oktober förra året.

Läs mer om mötet den 26 mars