Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Joacim Danielsson, som leder arbetet, hade bjudit in två föredragshållare som inspirerade. De var Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar och Ewa Carlsson, kanslichef i eSamverkansprogrammet, eSam.

Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar

Expertgruppen för digitala investeringar hjälper och stöttar myndigheter att bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

– Artificiell intelligens har en viktig roll för att säkra korrekta utbetalningar och myndigheterna har mycket att lära av den privata sektorn, sa Katarina von Goës.

Ewa Carlsson, kanslichef eSam

I eSam driver myndigheter och SKL samverkansprojekt för digitalisering av det offentliga Sverige. De arbetar mot målet för statsförvaltningen att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

– Informationsutbyte är viktigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. En framgångsrik e-tjänst, SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd), har inneburit stora besparingar i kommunernas handläggning av ekonomiskt bistånd och sannolikt betytt mycket för korrekta utbetalningar, sa Ewa Carlsson.

Dagen avslutades med diskussioner i grupper om hur digitalisering och artificiell intelligens kan bidra till att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.