IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Höstens tredje möte i forumet för omfattningsstudier ägde rum den 17 oktober på Migrationsverkets huvudkontor i de nya lokalerna i Sundbyberg. Forum för omfattningsstudier är namnet på den arbetsgrupp som arbetar med att kvantifiera de felaktiga utbetalningarna från våra bidragssystem där riskerna för sådana utbetalningar är störst.

Fredrik Karlman och Niklas Ottosson från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) presenterade preliminära resultat från delar av deras omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen.

– IAF:s omfattningsstudie är gedigen och de preliminära resultaten är mycket intressanta. Det är lätt att förstå att det blev en engagerad dialog i forumet kring resultaten. Det är en väldigt bra dynamik i gruppen. Deltagarna berikar diskussionerna med olika kompetenser och perspektiv, säger utredningssekreterare Joacim Danielsson.

Arbetsgruppen diskuterade även hur omfattningsstudierna, som ska vara klara till årsskiftet, bäst kan redovisas och presenteras.

– Det svåra är att hitta enhetlighet i arbetet. En definition eller ett sätt att kvantifiera fel kan passa i vissa omfattningsstudier men inte i andra. Kansliets uppdrag handlar mycket om att hitta avvägningar som passar alla och driva arbetet, säger utredningssekreterare Bessam Saleh.

Deltagarna bidrog också med värdefulla inspel och förslag på hur de systemövergripande omfattningsstudierna, som hålls samman av delegationens kansli, kan genomföras på ett bra sätt. Arbetet i forumet har pågått under 2018 och många frågor har behandlats. De slutliga resultaten av omfattningsstudierna kommer att presenteras 2019.