Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Delegationens kansli bjöds in till Summit and Friends seminarium i Solna den 27 mars på temat ”Färre felaktiga utbetalningar i staten”. Sara Almer och Joacim Danielsson var där för att presentera delegationens arbete och berättade hur tankarna går för att hitta mer effektiva lösningar för att motverka felaktiga utbetalningar.

Sara och Joacim berättade om delegationens olika projekt, med preliminära slutsatser från attitydarbetet och styrprojektet samt arbetet med omfattningsstudierna och några preliminära resultat från myndigheternas empiriska omfattningsstudier. Digitalisering och AI är ett annat projekt som fick lite extra uppmärksamhet under presentationen. Joacim berättade om hur delegationen undersöker möjligheter och risker för korrekta utbetalningar med nuvarande användning av digitalisering och AI samt hur potentialen ytterligare kan tillvaratas.

Seminariets budskap var att behovet av samverkan mellan myndigheter och utvärdering av nya, mer effektiva lösningar för att motverka felaktiga utbetalningar blir alltmer påtagligt. Ett tryggt, rättvist och legitimt välfärdssamhälle kräver ordning och reda i utbetalningsprocesser och kontrollsystem för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar.

Delegationens rapport Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen pekar på att det finns betydande risker för felaktiga utbetalningar. Detta innebär i sig en risk att förtroendet för välfärdssystemen minskar och därmed kan komma att urholka betalningsviljan.