Konsekvensberäkningar viktigt när förslag presenteras i betänkandet

Delegationens uppdrag går nu mot sitt slut. Senast den 1 december ska slutbetänkandet överlämnas till Finansdepartementet. Kansliet arbetar därför för fullt med att färdigställa betänkandet och konkretisera förslag. En viktig del i detta arbete är att göra konsekvensanalyser av förslagen.

För att beräkna de statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna har kansliet tagit hjälp av Mats Klingvall från konsultfirman RedKey Consulting AB.

– Det är väldigt roligt att kunna bidra till detta viktiga arbete. Jag har över 20 års erfarenhet av prognos- och analysarbete, bland annat från Social- och Finansdepartementet mellan åren 1998–2007, säger Mats Klingvall.