Möte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Den 10 september var kansliet inbjuden för att presentera resultaten från rapporten Läckaget i välfärdssystemen, del 1 (rapport 4) på ett expertgruppsmöte med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, som leds av Ann-Marie Begler.

De båda utredningarnas uppdrag ligger nära varandra och efter presentationen följde en diskussion om bland annat kopplingarna mellan utredningarna och hur vi kan dra nytta av varandras arbeten.