Mycket på gång i delegationen

Är du nyfiken på vad som händer i delegationen och kansliet? Vi är drygt halvvägs i uppdraget och mycket är på gång.

Efter ett intensivt förberedelsearbete genomförs nu studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar från ett antal ersättningssystem ute på myndigheterna. Studierna kommer successivt slutföras fram till årsskiftet. Inom ramen för det digitaliseringsprojekt som vi har startat upp har delegationen gett rådgivningskonsulten Governo i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys om hur myndigheter nyttjar möjligheterna med digitalisering och artificiell intelligens (AI). Omvärldsanalysen kommer att presenteras senare i höst.

Ett annat projekt som har startats upp är att kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner för att motverka felaktiga utbetalningar.

Vi har även påbörjat en ny fas i attitydarbetet, bland annat med att planera en undersökning om allmänhetens inställning till välfärdssystemens utbetalningar.

Vi har nya medarbetare i kansliet som ska stödja arbetet i de olika projekten. Här hittar du kontaktuppgifter till både nya och gamla medarbetare.

Fokus på samordning av utbetalningar och riskhantering under senaste delegationsmötet

Höstens första delegationssammanträde den 29 augusti bjöd på en första inblick i den nya utredningen om samordning av statliga utbetalningar. Huvudsekreterare Magnus Arnek berättade om arbetet som leds av Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. Tora Philp, delegationens ledamot och verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten, bjöd på ett inspirerande föredrag om hur myndigheten arbetar med riskhantering.

Läs mer om mötet

Följ delegationens arbete

Följ oss och vårt arbete i våra olika kanaler, vi avser att ha mer frekventa inlägg här på webben och Linkedin allt eftersom arbetet fortskrider. Du prenumererar väl på nyhetsbrevet? Annars kan du göra det här.

Om du har frågor eller synpunkter kan du mejla till vår funktionsbrevlåda, fi.korrektautbetalningar@regeringskansliet.se eller kontakta var och en av oss i kansliet.