Nu publicerar vi vår webbplats

Välkommen till Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen! Här presenterar vi delegationen och dess uppdrag och vi publicerar aktuella händelser som pågår ute i förvaltningen och i delegationen. Vidare bygger vi upp en kunskapsbank för erfarenhetsutbyte där vi successivt kommer att visa resultat från vårt arbete.

Webbplatsen ska vara delegationens gemensamma informationskanal inom området korrekta utbetalningar.

Vi ska bland annat

  • vara ett kunskapsforum inom området
  • aktivt främja samverkan och samordning
  • genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar och redovisa orsakerna
  • identifiera behov av förändringar på relevanta områden som inte täcks av andra utredningsuppdrag
  • bidra till att konsekvenserna av överutnyttjande och felaktiga utbetalningar tas upp i den offentliga debatten.

Vi ska även lämna förslag till hur det fortsatta arbetet på området bör utformas efter att delegationens uppdrag är slutfört.

Landshövdingen Sven-Erik Österberg är ordförande i delegationen.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag