Nytt forum för omfattningsstudier bildat

Ett forum för genomförande av omfattningsstudier har bildats med representanter från berörda myndigheter och organisationer, och ett uppstartsmöte ägde rum den 7 februari. Forum för genomförande av omfattningsstudier

Syftet med forumet är att undersöka förutsättningarna för att göra omfattningsstudier av riskfyllda system och ett urval av övriga system. På uppstartsmötet diskuterades bland annat forumets uppdrag och en modell för att identifiera möjliga metoder för omfattningsstudier.

Forumet leds av Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet.

Vill du veta mer om arbetet med omfattningsstudier? Läs artikeln nedan.

Ny kartläggning av felaktiga utbetalningar