Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Inom ramen för delegationens uppdrag håller ett antal myndigheter på att slutföra omfattningsstudier av nio välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. I början av nästa år kommer resultaten av de empiriska studierna att sammanställas och analyseras. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna genomförs också expertbedömningar.

Expertbedömningar kompletterar empiriska studier av felaktiga utbetalningar

Som en del av arbetet med att bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar kommer expertbedömningar att göras på ett antal system.

Johan Ekstedt håller föredrag i rummet och svarar på frågor
Johan Ekstedt, konsult och specialist på expertbedömningar

Expertbedömningarna utgör ett komplement till de empiriska studierna som håller på att slutföras ute på myndigheterna av system med stora risker för fel. Konsulten Johan Ekstedt, som är specialist på expertbedömningar och har erfarenhet av liknande studier, kommer att genomföra studierna. Han bjöds in till delegationsmötet den 28 november för att berätta hur bedömningarna görs och vad bakgrunden till metoden är. Expertbedömningarna är nödvändiga för att kunna bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar.

Resultaten kommer att avrapporteras under våren 2019.

Läs mer om omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar