På gång i delegationen under 2019

Nu är vi inne på sista året av vårt uppdrag och vi har ett intensivt och spännande arbete framför oss, då resultaten från en rad undersökningar och studier kommer att avrapporteras.

Under våren kommer vi publicera resultaten från en attitydundersökning om allmänhetens inställning till fel och fusk och en kartläggning av myndigheternas styrning för att motverka felaktiga utbetalningar.

Vi kommer även att presentera resultat från vårt omfattande arbete med att uppskatta storleken på felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Ett annat projekt som vi har på gång handlar om hur digitalisering och AI kan användas för att motverka felaktiga utbetalningar.

Senast den 1 december 2019 ska vi slutredovisa vårt uppdrag med förslag på åtgärder mot överutnyttjande och felaktiga utbetalningar.

Följ vårt arbete här på webben och LinkedIn. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev.