Mycket på gång i delegationen

Är du nyfiken på vad som händer i delegationen och kansliet? Vi är drygt halvvägs i uppdraget och mycket är på gång.

Läs hela artikeln: Mycket på gång i delegationen

Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Den 2 juli arrangerade delegationen tre seminarier i Almedalen, som syftade till att bidra till den offentliga debatten om överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Nu kan du se dessa i efterhand. Paneldebatterna modererades av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein.

Läs hela artikeln: Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har utretts och analyserats i olika sammanhang, men någon systemövergripande jämförelse för att bedöma i vilka ersättningssystem riskerna är störst har inte gjorts. Därför har en arbetsgrupp inom delegationen tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

Läs hela artikeln: Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Välkommen till våra seminarier i Almedalen den 2 juli 2018! Vi ordnar tre seminarier, som modereras av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein. Vi ser fram emot intressanta paneldiskussioner med inspirerande paneldeltagare. Seminarierna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs hela artikeln: Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Joacim Danielsson, som leder arbetet, hade bjudit in två föredragshållare som inspirerade. De var Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar och Ewa Carlsson, kanslichef i eSamverkansprogrammet, eSam.

Läs hela artikeln: Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

Nytt forum för omfattningsstudier bildat

Ett forum för genomförande av omfattningsstudier har bildats med representanter från berörda myndigheter och organisationer, och ett uppstartsmöte ägde rum den 7 februari. Forum för genomförande av omfattningsstudier

Läs hela artikeln: Nytt forum för omfattningsstudier bildat

Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en viktig men ibland bortglömd del av den svenska välfärden. Många försäkringar är idag obligatoriska enligt lag, och ersättningar betalas ofta ut från både offentliga system och privata försäkringar. Trots att aktörerna reglerar samma skador och ärenden kan de sällan utbyta uppgifter med varandra. Vi har intervjuat Staffan Moberg på branschföreningen Svensk Försäkring, som förklarar problematiken:

Läs hela artikeln: Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat

Att vara ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar

Landshövdingen Sven-Erik Österberg är ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar. Här kan du läsa om hans syn på sin roll och på delegationens uppdrag.

Läs hela artikeln: Att vara ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar