Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Är det självklart att få bidrag när man studerar? Vilket ansvar har jag som elev när jag tar emot bidrag? Det är frågor som lyfts i ett nytt utbildningsmaterial som Delegationen för korrekta utbetalningar har tagit fram i samarbete med CSN och lärare. Materialet Allas våra pengar ska kunna användas av mentorer och lärare i samhällskunskap på gymnasiet.

Läs hela artikeln: Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Inom ramen för delegationens uppdrag håller ett antal myndigheter på att slutföra omfattningsstudier av nio välfärdssystem som bedöms ha hög risk för felaktiga utbetalningar. Studierna genomförs med olika empiriska metoder. I början av nästa år kommer resultaten av de empiriska studierna att sammanställas och analyseras. Parallellt genomförs även studier av felaktiga utbetalningar på grund av fel i systemövergripande uppgifter. Som komplement till de empiriska studierna genomförs också expertbedömningar.

Läs hela artikeln: Olika metoder används för att bedöma felaktiga utbetalningar

Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Den 29 november var Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet inbjudna till Arbetsförmedlingens huvudkontor (Enheten Tjänster och program) för att presentera delegationens uppdrag och arbete.

Läs hela artikeln: Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Delegationen undersöker allmänhetens attityder

Kan attityder påverka omfattningen av felaktiga utbetalningar? Tidigare genomförda attitydundersökningar har visat att det bland vissa grupper fanns en tillåtande attityd till fusk med bidrag. Överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen riskerar förtroendet för systemen och de aktörer som administrerar dem.

Läs hela artikeln: Delegationen undersöker allmänhetens attityder

Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens (AI) för att säkerställa korrekta utbetalningar och hur har dessa aktörer nyttjat AI i detta syfte? Detta var frågorna som Delegationen för korrekta utbetalningar gav Governo i uppdrag att besvara i en omvärldsanalys. Analysen presenterades på vårt delegationssammanträde den 23 oktober.

Läs hela artikeln: Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Höstens tredje möte i forumet för omfattningsstudier ägde rum den 17 oktober på Migrationsverkets huvudkontor i de nya lokalerna i Sundbyberg. Forum för omfattningsstudier är namnet på den arbetsgrupp som arbetar med att kvantifiera de felaktiga utbetalningarna från våra bidragssystem där riskerna för sådana utbetalningar är störst.

Läs hela artikeln: IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Inom delegationen har ett projekt startats som ska kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system när det gäller att motverka felaktiga utbetalningar. Projektets uppgift blir att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer på fem utbetalande myndigheter har påbörjats. En rapport kommer att färdigställas och presenteras efter årsskiftet.

Läs hela artikeln: Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Den 21 september medverkade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg och kanslichef Sara Almer på Nordiskt Generaldirektörsmöte i Malmö för att berätta om delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Delegationens kansli har haft det första mötet med utredaren Ann-Marie Begler och sekreterarna Magnus Arnek och Juha Alskog i Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Mycket på gång i delegationen

Är du nyfiken på vad som händer i delegationen och kansliet? Vi är drygt halvvägs i uppdraget och mycket är på gång.

Läs hela artikeln: Mycket på gång i delegationen