Slutreplik DN Debatt: ”Våra metoder är inga gissningslekar”

Regeringen har gett oss i uppdrag att bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Bara med kunskap om omfattningen kan vi på ett trovärdigt och effektivt sätt minska felen och förbättra systemens träffsäkerhet. Med utgångspunkt i riskanalyser av 27 ersättningssystem har vi genomfört gedigna empiriska studier samt expertbedömningar baserat på befintligt kunskapsunderlag. Sammantaget kommer vår bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar att vara säkrare än de som tidigare gjorts, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en slutreplik på DN Debatt.

Läs hela artikeln: Slutreplik DN Debatt: ”Våra metoder är inga gissningslekar”

Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver artikel på DN Debatt

Miljarder betalas ut felaktigt från flera välfärdssystem. I en ny rapport uppskattar vi att det varje år betalas ut cirka 8,7 miljarder kronor för mycket från 13 av de svenska välfärdssystemen. En attitydundersökning visar att det dels finns en mer tillåtande attityd till bidragsbrott och fusk hos unga, dels att de svarande tror att fusket är utbrett vilket undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Det skriver Sven-Erik Österberg i en debattartikel på DN Debatt.

Läs hela artikeln: Delegationens ordförande Sven-Erik Österberg skriver artikel på DN Debatt

Delegationen publicerar tre nya rapporter om felaktiga utbetalningar

Sverige har väl utbyggda välfärdssystem. Att utbetalningarna är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Delegationens kansli har tagit fram tre rapporter där vi bland annat konstaterar att miljarder betalas ut felaktigt från ett antal studerade ersättningssystem och styrningen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Bidragsbrott och fusk med bidrag tycks ha blivit mindre accepterat, men unga har en mer tillåtande attityd.

Läs hela artikeln: Delegationen publicerar tre nya rapporter om felaktiga utbetalningar

Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Delegationens kansli bjöds in till Summit and Friends seminarium i Solna den 27 mars på temat ”Färre felaktiga utbetalningar i staten”. Sara Almer och Joacim Danielsson var där för att presentera delegationens arbete och berättade hur tankarna går för att hitta mer effektiva lösningar för att motverka felaktiga utbetalningar.

Läs hela artikeln: Kansliet medverkade i seminarium om felaktiga utbetalningar

Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Den 26 mars samlades delegationen till möte i Norra Latin i Stockholm. Mötet fokuserade i huvudsak på arbetet med omfattningsstudierna och vi bjöds på fler genomgångar av empiriska omfattningsstudier som genomförts ute på myndigheterna.

Läs hela artikeln: Fokus på omfattningsstudier på senaste delegationssammanträdet

Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Den 20 mars bjöds delegationens kansli in för att prata på en konferens för statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser som anordnas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Sara Almer och Bessam Saleh berättade om delegationens uppdrag och arbete med fokus på de studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som har genomförts på uppdrag av delegationen.

Läs hela artikeln: Delegationens kansli inbjuden att prata på konferens med IAF

Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har idag presenterat resultat från sin omfattningsstudie av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt studiens lägsta scenario har mellan 261 och 553 miljoner kronor betalats ut felaktigt och orsakas främst av brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Studien har gjorts inom ramen för de omfattningsstudier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför och kommer att inarbetas i delegationens delrapport om omfattningsstudier av enskilda ersättningssystem, som planeras till våren.

Läs hela artikeln: Omfattning av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen

Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

En ny medarbetare har börjat i kansliet för att analysera data inom ramen för studier av SGI och folkbokföring. Han heter Niklas Ottosson och kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF är en av de deltagande myndigheterna i arbetet med omfattningsstudierna.

Läs hela artikeln: Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

Vilka möjligheter och risker för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen innebär nuvarande användning av digitalisering och artificiell intelligens (AI)? Hur kan potentialen ytterligare tillvaratas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar? Det är två av huvudfrågorna som delegationens projekt om digitalisering och AI ska besvara. Nu drar vi igång först intervjuer och senare workshops med nyckelpersoner från bland annat de utbetalande myndigheterna.

Läs hela artikeln: Digitaliseringens möjligheter att bidra till korrekta utbetalningar

På gång i delegationen under 2019

Nu är vi inne på sista året av vårt uppdrag och vi har ett intensivt och spännande arbete framför oss, då resultaten från en rad undersökningar och studier kommer att avrapporteras.

Läs hela artikeln: På gång i delegationen under 2019