Delegationen undersöker allmänhetens attityder

Kan attityder påverka omfattningen av felaktiga utbetalningar? Tidigare genomförda attitydundersökningar har visat att det bland vissa grupper fanns en tillåtande attityd till fusk med bidrag. Överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen riskerar förtroendet för systemen och de aktörer som administrerar dem.

Läs hela artikeln: Delegationen undersöker allmänhetens attityder

Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens (AI) för att säkerställa korrekta utbetalningar och hur har dessa aktörer nyttjat AI i detta syfte? Detta var frågorna som Delegationen för korrekta utbetalningar gav Governo i uppdrag att besvara i en omvärldsanalys. Analysen presenterades på vårt delegationssammanträde den 23 oktober.

Läs hela artikeln: Korrekta utbetalningar med hjälp av AI – en omvärldsanalys

IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Höstens tredje möte i forumet för omfattningsstudier ägde rum den 17 oktober på Migrationsverkets huvudkontor i de nya lokalerna i Sundbyberg. Forum för omfattningsstudier är namnet på den arbetsgrupp som arbetar med att kvantifiera de felaktiga utbetalningarna från våra bidragssystem där riskerna för sådana utbetalningar är störst.

Läs hela artikeln: IAF presenterar preliminära resultat från omfattningsstudie

Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Inom delegationen har ett projekt startats som ska kartlägga regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system när det gäller att motverka felaktiga utbetalningar. Projektets uppgift blir att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer på fem utbetalande myndigheter har påbörjats. En rapport kommer att färdigställas och presenteras efter årsskiftet.

Läs hela artikeln: Hur kan styrningen bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Den 21 september medverkade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg och kanslichef Sara Almer på Nordiskt Generaldirektörsmöte i Malmö för att berätta om delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Delegationens arbete presenterades på nordisk GD-konferens

Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Delegationens kansli har haft det första mötet med utredaren Ann-Marie Begler och sekreterarna Magnus Arnek och Juha Alskog i Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs hela artikeln: Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Mycket på gång i delegationen

Är du nyfiken på vad som händer i delegationen och kansliet? Vi är drygt halvvägs i uppdraget och mycket är på gång.

Läs hela artikeln: Mycket på gång i delegationen

Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Den 2 juli arrangerade delegationen tre seminarier i Almedalen, som syftade till att bidra till den offentliga debatten om överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Nu kan du se dessa i efterhand. Paneldebatterna modererades av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein.

Läs hela artikeln: Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har utretts och analyserats i olika sammanhang, men någon systemövergripande jämförelse för att bedöma i vilka ersättningssystem riskerna är störst har inte gjorts. Därför har en arbetsgrupp inom delegationen tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

Läs hela artikeln: Ny rapport om risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Välkommen till våra seminarier i Almedalen den 2 juli 2018! Vi ordnar tre seminarier, som modereras av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein. Vi ser fram emot intressanta paneldiskussioner med inspirerande paneldeltagare. Seminarierna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs hela artikeln: Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?