Samråd med Utredningen om samordning av statliga utbetalningar

Delegationens kansli har haft det första mötet med utredaren Ann-Marie Begler och sekreterarna Magnus Arnek och Juha Alskog i Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen.

Vi presenterade våra respektive uppdrag och diskuterade gemensamma beröringsområden som bland annat handlar om systemövergripande riskanalyser, åtgärder för att säkerställa korrekta utbetalningar, informationsutbyte och myndighetsgemensamma lösningar. Det var ett inspirerande möte och vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete framöver.

Utredningens uppdrag är att undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredningen ska samråda med Delegationen för korrekta utbetalningar, i synnerhet i de frågor som nämns ovan. Det är också viktigt att undvika dubbelarbete.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om utredningens uppdrag